مقالات

مهندس محمد پارسا

در سوگ یک بزرگمرد

مهندس محمد پارسا، مالک و موسس مجموعه بلواندپی و پارس تابلو، عضو هیات موسس و رییس سابق هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، رییس هیات

مطالعه »

گالری تصاویر