پیش نیازهای تغییر پول ملی از ریال به تومان و حذف صفر

محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی سیاست حذف صفر از واحد پولی سیاستی است که پس از پایان بحران‌های اقتصادی که منجر به ظهور تورمی شدید می‌گردد مورداستفاده قرار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر پس‌ازاینکه یک کشور بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته، با استفاده از بسته‌های اقتصادی و راهکارهای زیربنایی تورم شدید خود را به‌طور مداوم […]