کاهش درد و رنج ایرانیان با مهار دیو تورم

کاهش درد و رنج ایرانیان با مهار دیو تورم

محمد پارسا – صادرکننده نمونه  بنا بر آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌­های مجلس ایران، درآمد ملی سرانه ایرانیان در سال ۱۳۸۳ معادل ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بوده؛ در صورتی­ که امروز به ۴ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان رسیده است. مطابق گزارش این مرکز، تنها ۳۵ درصد مردم ایران؛ یعنی نزدیک به 4 دهک […]