در سوگ یک بزرگمرد

مهندس محمد پارسا

مهندس محمد پارسا، مالک و موسس مجموعه بلواندپی و پارس تابلو، عضو هیات موسس و رییس سابق هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، رییس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و یکی از فعالان بنام و موثر بخش خصوصی صنعت برق و انرژی کشور، امروز دار فانی را وداع گفت تا صنعت برق […]

راه‌های زنده ماندن صادرات خدمات فنی و مهندسی

Ways-to-survive-the-export-of-technical-and-engineering-services

محمد پارسا – صادرکننده نمونه نگارنده تجربه های پرفراز و فرودی از داستان گیر افتادن و رها شدن صادرات از تله های خواسته یا ناخواسته دولتهای پس از جنگ دارم و در همه این سالها به همراه دیگر صادرکنندگان میهن‌دوست تلاش کرده ایم تا جایی که می شود دست از فعالیت برنداریم. ایران سرزمین پدران […]