پیدا و پنهان توسعه صادرات

پیدا و پنهان توسعه صادرات

مهندس محمد پارسا عضو سابق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مجادله بر سر منابع یا همان محل درآمدهای دولت در لایحه بودجه 1399 در آذرماه مهم‌ترین موضوع میان 2 نهاد اصلی اداره کشور از یک سو و گروه‌های کارشناسی و نیز تشکل‌های کارفرمایی و فعالان اقتصادی از سوی دیگر بود. این مجادله که به […]