بازار متشکل ارزی راه حل اصلاح مولفه های اقتصادی

بازار متشکل ارزی

محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران مهمترین لازمه رونق اقتصادی و رشد صادرات در هر کشور پیش بینی پذیر بودن اقتصاد و مولفه های اقتصادی است. از این رو یکی از مهمترین مولفه های اقتصادی، نرخ ارز در هر کشوری است. متاسفانه به دلیل قیمت گذاری های دستوری که آفت […]

استفاده از فرصت تهدید و تحریم با واقعی کردن نرخ ارز

واقعی کردن نرخ ارز

محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران آنچه دشمنان منطقه ای و جهانی کشور در دوره اخیر سعی در انجام آن داشته اند کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز بوده است که با تمام توان اردوگاه خود سعی در انجام این مهم داشته اند. اما دولت می تواند با […]