صادرات غیر نفتی

صادرات غیر نفتی

محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران صادرات غیر نفتی، به‌خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مهم‌ترین مسیرهایی است که ایجاد اشتغال پایدار کرده و از مهاجرت نخبگان به کشورهای غربی تا اندازه‌ای جلوگیری می‌کند. ۳۰ سال قبل، زمان ریاست‌جمهوری تورگوت اوزال در ترکیه و هاشمی رفسنجانی در ایران، شرایط شرکت‌های […]