کاهش 18.2% ارزش صادرات ایران در فروردین 98

ارزش صادرات ایران در فروردین 98

محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گزارشی تجارت کالایی در فروردین ماه 1398 را اعلام کرد. در این گزارش آمده است:‌‌« در فروردین ماه سال 1398 ،8.5 میلیون تن کالای بدون نفت خام به ارزش 2.5 میلیارد دلار […]