چرا پول ملی سکته زد

قیمت ارز

محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران امروزه اکثر تشکل‌های اقتصادی یا سیاسی در رابطه با سیاست‌های ارز تک نرخی و چند نرخی بحث‌های متعددی را مطرح می‌کنند درحالی‌که تنها راه رسیدن به اهداف اقتصادی نظام از قبیل کارآفرینی، حمایت از تولید ملی و کالای ساخت داخل، جلوگیری از قاچاق، رشد […]