سیاست‌ گذاری در قیمت برق

قیمت برق

محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران سیاست دولت‌ها در سال‌های اخیر در زمینه اصلاح نرخ حامل‌ های انرژی به این صورت بوده که نرخ این حامل حدود چندین سال‌ (حدود 6 تا 7 سال) ثابت باقی می‌ماند و یک‌باره افزایش چندین درصدی در این قیمت‌ها صورت می‌گیرد که همین موضوع […]